MISTERIUM MĘKI PAŃSKIEJ – ROZWAŻANIA.

GRZEBOWILK 14 IV 2019 r.

Pieśń na wprowadzenie

15 : 00 – Modlitwa Koronką do Miłosierdzia Bożego

 

CZĘŚĆ I

Znak Krzyża- rozpoczęcie Drogi Krzyżowej

W pierwszej części Nabożeństwa będziemy rozważać Wjazd Pana Jezusa do Jerozolimy oraz Ostatnią Wieczerzę, podczas, której Pan Jezus ustanowił sakrament Eucharystii i Kapłaństwa.

<< Przybądź, Duchu Święty,

Spuść z niebiosów wzięty

Światła Twego strumień.

Przyjdź, Ojcze ubogich,

Przyjdź, Dawco łask drogich,

Przyjdź, światłości sumień.>>

ROZWAŻANIE

Nie przyszedłem tu dziś przypadkiem. To wiara mnie tu przyprowadziła. Wiara w Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego. Wiara w Trójcę Przenajświętszą sprawiła, że chcę dziś rozważać mękę naszego Pana i Zbawcy. Po raz kolejny chcę dać świadectwo światu, który krzyczy, że Bóg nie jest mi do niczego potrzebny. A czy ja, czasem nie krzyczę, że Bóg mi nie jest potrzebny? Czy ja czasem nie krzyczę, że Msza Święta nie jest mi do niczego potrzebna? Czy ja nie krzyczę, że Chrystus nie jest mi do niczego potrzebny? Wzywam Cię Duchu Święty daj mi łaskę wiary w obecność żywego Chrystusa w Eucharystii. Żebym już nigdy nie krzyczał razem ze światem. Duchu święty, napełnij mnie radością, miłością i pokojem!

CZĘŚĆ II

W drugiej części Nabożeństwa Drogi Krzyżowej będziemy rozważać stację I Jezus na śmierć skazany, stację II Jezus bierze krzyż na swe ramiona, stację III Pierwszy upadek Pana Jezusa.

Kłaniamy się Tobie, Panie Jezu Chryste i błogosławimy Ciebie, żeś przez krzyż i mękę Swoją świat odkupić raczył

<< O najmilszy z gości,

Słodka serc radości,

Słodkie orzeźwienie!

W pracy Tyś ochłodą,

W skwarze żywą wodą,

W płaczu utulenie. >>

ROZWAŻANIE

Nie jestem tu przypadkiem. Może przyszedłem z ciekawości. Może dla towarzystwa. Może obiecałem żonie, że z nią przyjdę. Dzieci prosiły. Bo tak wypada. Bo rozważanie Męki Pana Jezusa to tradycja. Bo pobożność to tradycja. Gdzie i kiedy straciłem wiarę, w to, że Chrystus został niesłusznie skazany za mnie? Kiedy przyjmę to, że Chrystus wcale nie musiał dźwigać krzyża? Kiedy pojmę, że to za moje grzechy upadał? Duchu święty przymnóż mi wiary, ucz mnie codziennie stawać w prawdzie. Duchu święty, napełnij mnie radością, miłością i pokojem!

CZĘŚĆ III

W trzeciej części Nabożeństwa Drogi Krzyżowej będziemy rozważać stację IV Spotkanie z Matką Bolesną, stację V Pomoc Szymona z Cyreny, stację VI Weronika ociera twarz Jezusowi, stację VII Drugi upadek Pana Jezusa, stację VIII Jezus Pociesza płaczące niewiasty

Kłaniamy się Tobie, Panie Jezu Chryste i błogosławimy Ciebie, żeś przez krzyż i mękę Swoją świat odkupić raczył

<< Światłości najświętsza,

Serc wierzących wnętrza

Poddaj Twej potędze.

Bez Twojego tchnienia

Cóż jest wśród stworzenia,

Jeno cierń i nędze.

Obmyj, co nieświęte,

Oschłym wlej zachętę,

Ulecz serca ranę. >>

 

ROZWAŻANIE

Nie, nie jestem tu przypadkiem. To łaska boża sprawiła. Tak jak kieruje wszystkimi moimi ścieżkami. Tak, jak próbuje naprawiać moje złe wybory. Szczególnie te, kiedy wyśmiewam opiekę Maryi, i te kiedy uciekam od pomocy innym. To łaska boża ratuje mnie wtedy, gdy razem ze światem drwię ze słabszych, kiedy śmieję się z tych co są inni niż ja. Bo tylko Bóg, może uratować moje złe wybory, moje zdrowie, moje rozpadające się małżeństwo. Duchu Święty spraw abym umiał zapłakać nad potrzebującymi i prosić Cię o pomoc. Duchu święty, napełnij mnie radością, miłością i pokojem!

CZĘŚĆ IV

W ostatniej części Nabożeństwa Drogi Krzyżowej będziemy rozważać stację IX Trzeci upadek Pana Jezusa, stację X Obnażenie z szat pana Jezusa, stację XI Przybicie do krzyża Pana Jezusa, stację XII Śmierć Pana Jezusa na krzyżu, stację XIII Zdjęcie Jezusa z krzyża, stację XIV Złożenie Jezusa do grobu

Kłaniamy się Tobie, Panie Jezu Chryste i błogosławimy Ciebie, żeś przez krzyż i mękę Swoją świat odkupić raczył

<< Nagnij, co jest harde,

Rozgrzej serca twarde,

Prowadź zabłąkane.

Daj Twoim wierzącym,

W Tobie ufającym

Siedmiorakie dary.

Daj zasługę męstwa,

Daj wieniec zwycięstwa,

Daj szczęście bez miary. >>

ROZWAŻANIE

Czy jestem tu przypadkiem? Czy przypadkiem chcę rozważać Męką mojego Zbawcy? Czy wiara ma być tylko dodatkiem do mojego życia? Czy proszę o siłę i wiarę, która będzie ze mną gdy świat będzie chciał mi wmówić, że to nieważne. Nieważne, że Pan Jezus upadał, że Go zamęczyli, że Go zabili. Czy posłucham świata? Czy posłucham zapewnienia Boga, że Zmartwychwstał, i że będzie z nami, aż do skończenia tego świata? Wzywam Cię Duchu Święty daj mi siły do mężnego wyznawania wiary w śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa! Duchu święty, napełnij mnie radością, miłością i pokojem!

 

W załączeniu link do strony Tygodnika Siedleckiego z relacją zdjęciową z Misterium

Komentarze (0)

Ten wpis nie posiada jeszcze żadnych komentrzy.

Wypowiedz się na temat wpisu