Marzec 2016 DRÓŻKA ( nr 27 )

Kochani Czytelnicy,

Już wkrótce, na nowo będziemy przeżywać najważniejsze wydarzenia naszej wiary: Mękę, Śmierć i Zmartwychwstanie Chrystusa. Nabożeństwa wielkopostne, praktykowane w naszych parafiach, takie jak „Gorzkie Żale”, czy „Droga Krzyżowa” pozwalają nam uświadomić sobie, jak wiele kosztowało Chrystusa nasze zbawienie. Jak wielka była cena naszego zbawienia. Święty Piotr powie: „Wiecie bowiem, że z waszego, odziedziczonego po przodkach, złego postępowania zostaliście wykupieni nie czymś przemijającym, srebrem lub złotem, ale drogocenną krwią Chrystusa, jako baranka niepokalanego i bez zmazy” (1 Pt1, 8-19).

Przeżywając święty czas Triduum Paschalnego, doświadczamy zwycięstwa Chrystusa nad śmiercią i grzechem. Doznanie tej prawdy w sakramencie pokuty, Eucharystii, jak również w uroczystych celebracjach tego czasu sprawia, że możemy spojrzeć na nasze życie z nowej perspektywy. Potrafimy dostrzec w nim dar Boży, zauważamy łaski, którymi nieustannie obdarza nas Ojciec. Odkrywamy w sobie nowe siły, nowe spojrzenie i motywację, by zmieniać nasze życie. Chrystus zmartwychwstał – nabierzmy ducha i podnieśmy głowy!

W tym świątecznym wydaniu Dróżki poprzez interesujące naszym zdaniem materiały zawarte w stałych działach i rubrykach naszego pisma, chcemy towarzyszyć Wam we wspólnym, rodzinnym przeżywaniu tego błogosławionego czasu. W szczególności zachęcamy do zapoznania się z artykułem pt. „Źródło”, który nawiązuje do jubileuszu 1050 rocznicy chrztu Polski oraz trwającego w Kościele Roku Miłosierdzia.

Życzymy przyjemnej lektury,

Redakcja


Pobierz

Typ: Miesięcznik Społeczno-Parafialny