Logo

Stowarzyszenie Przyjaciół Grzebowilka

Stowarzyszenie Przyjaciół Grzebowilka

Stowarzyszenie powołane w listopadzie 2010 roku. Inicjatorem powstania Stowarzyszenia był ówczesny proboszcz ks. Przemysław Ludwiczak wraz z Radą Parafialną.

Misja SPG

Jak mówi statut celem Stowarzyszenia jest „nie zarobkowa lokalna i sąsiedzka działalność społeczna, charytatywna, wychowawcza, edukacyjna oraz polegająca na krzewieniu tradycji i ochronie dóbr kultury wśród społeczności wsi Grzebowilk i okolic, a także obejmująca wszelkie działania na rzecz szeroko rozumianego rozwoju tych obszarów, w tym szczególności rozwoju infrastruktury, informatyzacji, działalności kulturalnej i sportowej”. Ponadto do zadań należy „wspieranie działań jednostek kościelnych oraz organizacji pozarządowych w podejmowaniu działań mających służyć realizacji celów Stowarzyszenia(…)”.

Bogu na chwałę ludziom na pożytek

Jak powstało Stowarzyszenie?

Możliwość działania Stowarzyszenia pojawiła się wraz z powstaniem w postaci prowadzenia rozmów z firmą Exxon Mobile Exploration and Production Poland Sp. z o.o., eksploratorem gazu w Polsce. Zarząd cyklicznie spotykał się z przedstawicielami firmy na Polskę, monitorując przebieg prac oraz kierunki działań. Ważne było również uświadamianie mieszkańców co do technologii stosowanej przez firmę oraz przekazywanie informacji o wpływie odwiertów na środowisko naturalne oraz naświetlanie aktualnych działań firmy i postępu w pracach. W trakcie stałego kontaktu, firma ta przekazała darowiznę w postaci sprzętu komputerowego oraz programu Adobe InDesign CS5.5, dzięki czemu od Grudnia 2010 r. Stowarzyszenia stało się wydawcą miesięcznika społeczno-parafialnego „Dróżka. SPG wspiera imprezy okolicznościowe Publicznej  Szkoły Podstawowej, Ochotniczej Straży Pożarnej. Aktywnie uczestniczy w wydarzeniach w życiu parafii pw. Św. Kazimierza Królewicza. Pod patronatem Stowarzyszenia odbywają się m. in.: „Wesołe Wakacje”- półkolonie dla dzieci ze Szkoły Podstawowej, Kaziuki: festyn parafialny oraz inne uroczystości i imprezy. Stowarzyszenie to również łącznik Administracji Samorządowej z mieszkańcami. Reprezentuje interesy mieszkańców wsi oraz odkrywa i promuje walory oraz naturalny potencjał naszej małej wspólnoty.

Stawiamy na rozwój

Stowarzyszenia Przyjaciół Grzebowilka rozwija swoją działalność. Otwiera się na nowe pomysły oraz z chęcią wspiera inicjatywy mieszkańców. Powstało dla wszystkich Przyjaciół Grzebowilka, dlatego zachęcamy do wsparcia Stowarzyszenia oraz do współpracy.

ZARZĄD:

Piotr Szydłowski – Prezes Zarządu
Maciej Makuch – Członek Zarządu
Mariusz Zgódka – Członek Zarządu

RADA:

Tomasz Podbielski
Modest Jabłoński
Grzegorz Dziugieł

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ GRZEBOWILKA

ul. Mazowiecka 45
05-332 Siennica
KRS: 0000368549
NIP: 8222330682
REGON: 142765600

wsparcie finansowe można kierować na konto: 20-1240-2702-1111-0010-4377-2972

Ostatnie wydania „DRÓŻKI”