Nr 4/01/2022


Ś W I Ę T O   NAW R Ó C E N IA   Ś W.   PAW Ł A    A P O S T O Ł A

25 stycznia Kościół obchodzi Nawrócenie świętego Pawła Apostoła

Jest to jedyne święto w kalendarzu liturgicznych, w którym czcimy nawrócenie danej osoby. Nie ma się jednak co dziwić, bowiem można powiedzieć, że to nawrócenie odmieniło świat – stworzyło nową historię. Zagorzały prześladowca chrześcijan, gorliwy faryzeusz, w jednej chwili stał się jednym z najbardziej gorliwych i najważniejszych głosicieli Chrystusa. A jego nawrócenie opisują aż trzykrotnie Dzieje Apostolskie. Ze względu na rezerwę, z jaką podchodzili do niego Apostołowie, oraz z powodu grożących mu prześladowań ze strony jego dawnych stronników, Paweł głosił Ewangelię wśród pogan i odbył cztery wielkie podróże misyjne, zakładając w Syrii, Małej Azji, Grecji, Macedonii, Italii nowe gminy chrześcijańskie. Po opuszczeniu gmin do wielu z nich pisał listy, stąd jest on również autorem aż trzynastu pism Nowego Testamentu. Nawrócenie św. Pawła Apostoła było obchodzone już w VIII wieku. Dzień 25 stycznia, na który je wyznaczono, jest rocznicą przeniesienia ciała Apostoła Narodów do rzymskiego kościoła pw. Świętego Pawła za Murami. Do wieku XVI w wielu krajach było to święto obowiązujące. Święto Nawrócenia św. Pawła uświadamia nam, że nawet najbardziej zatwardziały grzesznik czy wróg chrześcijaństwa może się nawrócić. Nikogo tutaj na ziemi nie możemy spisywać na straty. Ten dzień uczy nas, że każdy ma możliwość otrzymania łaski miłosierdzia. Musi tylko przemienić swoje życie, porzucić grzeszne postępowanie. Pan Bóg często ingeruje w historię swoich najzagorzalszych wrogów i prowadzi ich do przejęcia z gorliwością prawdziwej wiary. Święto to przypomina nam także, jak wielką siłę przed Panem ma modlitwa i ofiara (zwłaszcza ofiara życia, męczeństwo) za grzeszników.

Święty Pawle, wielki nawrócony, wypraszaj łaskę nawrócenia dla największych grzeszników i prześladowców Kościoła. Niech ich nawrócenia będą świadectwem wielkiej mocy Bożej i Jego przedziwnego działania w świecie. Święty Pawle, Apostole Narodów, prosimy Cię również o siłę, gorliwość misyjną dla Kościoła powszechnego – aby z mocą, odwagą, zaangażowaniem a często z heroizmem niósł światło Ewangelii wszystkim narodom.

Fot. Rzymska Bazylika Świętego Pawła za Murami uznawana jest za miejsce pochówku św. Pawła (on sam został ścięty około 3 km od tego miejsca. Zgodnie z legendą, jego głowa trzykrotnie odbiła się od ziemi, z której wytrysnęły trzy źródła wody).


Światowy Dzień Trędowatych

święto ustanowione z inicjatywy francuskiego podróżnika, poety, dziennikarza i Sługi Bożego Raoula Follereau  (1903-1977) jest obchodzony od 1954 roku, w ostatnią niedzielę stycznia w około 150 krajach na świecie. Jest okazją do zwrócenia uwagi świata, szczególnie bogatej jego części, na problem ludzi chorych na trąd i wyrażenia solidarności z nimi. Od 1995 roku Światowy Dzień Trędowatych organizuje w Polsce Fundacja Polska Raoula Follereau.


Zapraszam do przysyłania tekstów i pomysłów na kolejne numery i do stałej współpracy przy kolejnych numerach

Komentarze (0)

Ten wpis nie posiada jeszcze żadnych komentrzy.

Wypowiedz się na temat wpisu