MISTERIUM MĘKI PAŃSKIEJ

Parafia św. Kazimierza Królewicza w Grzebowilku

Serdecznie zaprasza już po raz 14 na MISTERIUM MĘKI PAŃSKIEJ

w Niedzielę Palmową tj. 24 marca 2024 r.  godz.15.00

Przedstawienie ostatnich chwil z życia Jezusa przygotowywane jest przez

miejscowych parafian.

„Życzymy głębokich przeżyć, by przyczyniły się one do duchowego otwierania

naszych serc na łaski płynące ze sprawowania Tajemnic naszego zbawienia

Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa”