WYPOMINKI

Poniżej dostępne są do pobrania kartki na wypominki roczne i jednorazowe, oraz listopadową gregoriankę zbiorową.

Kartki te z napisanymi imionami i nazwiskami zmarłych prosimy składać u Ks. Proboszcza .