O Liturgii, cz. 20

MODLITWA EUCHARYSTYCZNA

Nazwą tą objęte są działania i modlitwy od „Pan z wami” (po odpowiedzi wiernych „Amen” na modlitwę nad darami) do „Amen” wypowiadanego po doksologii „Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie…”

Modlitwa eucharystyczna jest centralną i kulminacyjną częścią całej liturgii. Może występować w wielu formach. Celebrans może dobierać je w sposób dosyć dowolny, jednak Ogólne Wprowadzenie do Mszału Rzymskiego mówi o tym, że w pewne dni wybrane modlitwy zaleca się używać (są wybitnie wskazane), inne można, pewne zaś da się zastosować w ostateczności.

Modlitwy Eucharystyczne mają w głównej mierze wyrażać dziękczynienie za zbawcze dzieła Boże dokonane w historii oraz uwielbiać Boga Ojca przez Chrystusa w Duchu Świętym. Podkreślona jest w nich rola Ducha Świętego zarówno przy składaniu Najświętszej Ofiary jak i przy jednoczeniu i uświęcaniu wiernych. Uwypuklona również została skuteczność Ofiary eucharystycznej, wyrażająca się w jedności, miłości i dojrzewaniu człowieka do stawania się również darem ofiarnym dla Ojca niebieskiego. Świat w Modlitwach Eucharystycznych ukazany jest jako dzieło Bożej miłości, odkupiony przez Chrystusa, nieustannie uświęcany i udoskonalany przez Ducha Świętego. Ludzie natomiast wzywani są do współodpowiedzialności za jego kształt, za bliźniego, za wszystkich chrześcijan, za szukających Boga i za wszystkich ludzi dobrej woli.

C.D.N.

A.Z.

 

Komentarze (0)

Ten wpis nie posiada jeszcze żadnych komentrzy.

Wypowiedz się na temat wpisu